ТВ5 хөтөлбөр
2021 ОНЫ 4-Р САРЫН 5-НААС 2021 ОНЫ 4-Р САРЫН 11-НИЙ ХООРОНД ТВ5 ТЕЛЕВИЗИЙН 1-Р СУВГААР ГАРАХ ХӨТӨЛБӨР
2021 ОНЫ 4-Р САРЫН 05-НЫ ДАВАА ГАРАГ

6:00 Цаг хөтөлбөр
7:15 Цаг агаарын мэдээ
7:20 Бизнес мэдээ
7:25 "Киносутра 5" уран сайхны кино
8:25 Хошин шог
9:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг
9:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
9:15 "Гэгээн өглөө" ярилцлага
10:55 Цаг агаарын мэдээ
11:00 Мэдээ
11:20 "Танд тустай агшин" зарын цаг
11:25 Цахим контент 6-р анги - Монгол хэл
11:45 Цахим контент 6-р анги - Хөгжим
11:50 Цахим контент 6-р анги - Математик
12:10 "Цахим эмч"
12:55 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
13:00 Азийн мэдээ
13:20 "ТВ молл"
13:50 "Жумүн" 47-р анги олон ангит уран сайхны кино
15:00 Мэдээ
15:20 Цаг агаарын мэдээ
15:25 Цахим контент 6-р анги - Монгол хэл
15:45 Цахим контент 6-р анги - Хөгжим
15:50 Цахим контент 6-р анги - Математик
16:10 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
16:40 Хошин шог
17:10 Малчдаа мартах учиргүй
17:50 "Танд тустай агшин" зарын цаг
17:55 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
18:00 Мэдээ
18:30 "Киносутра 6" уран сайхны кино
19:20 "Жумүн" 48-р анги олон ангит уран сайхны кино
20:30 Цаг агаарын мэдээ
20:35 Слава брэндийн бүтээгдэхүүний танилцуулга
21:00 Цаг хөтөлбөр
22:15 Улаан түгшүүр
22:35 "Яллагч"МУСК
0:25 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
0:30 Эфир завсарласан

2021 ОНЫ 4-Р САРЫН 06-НЫ МЯГМАР ГАРАГ

6:00 Цаг хөтөлбөр
7:15 Бизнес мэдээ
7:20 Цаг агаарын мэдээ
7:25 "Яллагч"МУСК
8:40 "Танд тустай агшин" зарын цаг
8:45 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
8:55 Цаг агаарын мэдээ
9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага
10:50 Бизнес мэдээ
10:55 Цаг агаарын мэдээ
11:00 Мэдээ
11:20 Цаг агаарын мэдээ
11:25 Цахим контент 6-р анги - Үндэсний бичиг
11:45 Цахим контент 6-р анги - Математик
12:05 "Эрүүл амьдарцгаая"эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
12:35 Цаг агаарын мэдээ
12:40 Малчдаа мартах учиргүй
13:00 Азийн мэдээ
13:20 "ТВ молл"
13:50 "Жумүн" 48-р анги олон ангит уран сайхны кино
15:00 Мэдээ
15:20 Цахим контент 6-р анги - Үндэсний бичиг
15:45 Цахим контент 6-р анги - Математик
16:05 "Киносутра 6" уран сайхны кино
17:05 "Миний бэр" теле зохиомж
17:50 "Танд тустай агшин" зарын цаг
17:55 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
18:00 Мэдээ
18:20 Ирж буй монгол
19:20 "Жумүн" 49-р анги олон ангит уран сайхны кино
20:45 Цаг агаарын мэдээ
20:50 Эрүүл сонголт алтан тариа
21:00 Цаг хөтөлбөр
22:15 Эрүүл сонголт алтан тариа
22:25 "Бэд анжел" уран сайхны кино
0:00 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
0:05 Эфир завсарласан

2021 ОНЫ 4-Р САРЫН 07-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

6:00 Цаг хөтөлбөр
7:15 Цаг агаарын мэдээ
7:20 Бизнес мэдээ
7:30 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
7:35 "Танд тустай агшин" зарын цаг
7:40 "Бэд анжел" уран сайхны кино
9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага
10:40 Малчдаа мартах учиргүй
11:00 Мэдээ
11:20 Цаг агаарын мэдээ
11:25 "Танд тустай агшин" зарын цаг
11:30 Цахим контент 6-р анги - Уран зохиол
11:50 Цахим контент 6-р анги - Иргэний ёс зүйн боловсрол
11:55 Цахим контент 6-р анги - Мэдээллийн технологи
12:15 Цаг агаарын мэдээ
12:20 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
12:25 "Эрүүл амьдарцгаая"эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
13:00 Азийн мэдээ
13:20 "ТВ молл"
13:50 "Жумүн" 49-р анги олон ангит уран сайхны кино
15:00 Мэдээ
15:20 Цаг агаарын мэдээ
15:25 Цахим контент 6-р анги - Уран зохиол
15:45 Цахим контент 6-р анги - Иргэний ёс зүйн боловсрол
15:50 Цахим контент 6-р анги - Мэдээллийн технологи
16:10 Цаг агаарын мэдээ
16:15 "Том амжилт"уран сайхны кино
17:50 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
17:55 "Танд тустай агшин" зарын цаг
18:00 Мэдээ
18:30 "Киносутра 7" уран сайхны кино
19:20 "Жумүн" 50-р анги олон ангит уран сайхны кино
20:45 Цаг агаарын мэдээ
20:50 Эрүүл сонголт алтан тариа
21:00 "Цаг хөтөлбөр"
22:15 Эрүүл сонголт алтан тариа
22:25 "Дурлалын гэмт хэрэг"уран сайхны кино
0:00 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
0:05 Эфир завсарласан

2021 ОНЫ 4-Р САРЫН 08-НЫ ПҮРЭВ ГАРАГ

6:00 Цаг хөтөлбөр
7:15 Цаг агаарын мэдээ
7:20 "Танд тустай агшин" зарын цаг
7:25 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
7:30 "Дурлалын гэмт хэрэг"уран сайхны кино
9:25 Цаг агаарын мэдээ
9:30 "Гэгээн өглөө" ярилцлага
11:00 Мэдээ
11:20 "Танд тустай агшин" зарын цаг
11:25 Цаг агаарын мэдээ
11:30 Цахим контент 6-р анги - Монгол хэл
11:50 Цахим контент 6-р анги - Мэдээллийн технологи
12:10 "Киносутра 7" уран сайхны кино
13:00 Азийн мэдээ
13:20 "ТВ молл"
13:50 "Жумүн" 50-р анги олон ангит уран сайхны кино
15:00 Мэдээ
15:20 Цаг агаарын мэдээ
15:25 Цахим контент 6-р анги - Монгол хэл
15:45 Цахим контент 6-р анги - Мэдээллийн технологи
16:05 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
16:10 "Анхаар дотор чимээгүй"уран сайхны кино
17:45 Цаг агаарын мэдээ
17:50 "Танд тустай агшин" зарын цаг
17:55 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
18:00 Мэдээ
18:20 "Киносутра 8" уран сайхны кино
18:55 Эрүүл сонголт алтан тариа
19:05 Улс төрийн цаг
19:20 "Жумүн" 51-р анги олон ангит уран сайхны кино
20:48 Цаг агаарын мэдээ
20:53 Эрүүл сонголт алтан тариа
21:00 Цаг хөтөлбөр
22:15 Азын 10.000 сугалааны тохирол шууд
23:15 "Асрагч"уран сайхны кино
0:45 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
0:50 Эфир завсарласан

2021 ОНЫ 4-Р САРЫН 09-НИЙ БААСАН ГАРАГ

6:00 Цаг хөтөлбөр
7:15 Цаг агаарын мэдээ
7:20 "Танд тустай агшин" зарын цаг
7:25 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
7:35 Бизнес мэдээ
7:45 Хөгжмийн завсарлага
7:55 "Асрагч"уран сайхны кино
9:15 Цаг агаарын мэдээ
9:20 "Гэгээн өглөө"ярилцлага
11:00 Мэдээ
11:20 Цаг агаарын мэдээ
11:25 Цахим контент 6-р анги - Англи хэл
11:45 Цахим контент 6-р анги - Биеийн тамир
11:50 Теле хичээл 6-р анги - Үндэсний бичиг
12:10 Хошин шог
13:00 Азийн мэдээ
13:20 "ТВ молл"
13:50 "Жумүн" 51-р анги олон ангит уран сайхны кино
15:00 Мэдээ
15:25 Цаг агаарын мэдээ
15:30 Цахим контент 6-р анги - Англи хэл
15:50 Цахим контент 6-р анги - Биеийн тамир
15:55 Теле хичээл 6-р анги - Үндэсний бичиг
16:15 "Хуримын сюрприз" уран сайхны кино
17:40 Бизнес мэдээ
17:50 "Танд тустай агшин" зарын цаг
17:55 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
18:00 Мэдээ
18:30 Эрүүл сонголт алтан тариа
18:40 "Том 4 толгой" уран сайхны кино
19:30 Эрүүл сонголт алтан тариа
19:40 "Жумүн" 52-р анги олон ангит уран сайхны кино
20:50 Цаг агаарын мэдээ
20:55 Эрүүл сонголт алтан тариа
21:00 Цаг хөтөлбөр
22:15 Эрүүл сонголт алтан тариа
22:25 "Хөгжилтэй өдөр" уран сайхны кино
0:00 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
0:05 Эфир завсарласан

2021 ОНЫ 4-Р САРЫН 10-НЫ БЯМБА ГАРАГ

6:00 Цаг хөтөлбөр
7:15 Цаг агаарын мэдээ
7:20 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
7:25 "Танд тустай агшин" зарын цаг
7:30 "Хөгжилтэй өдөр" уран сайхны кино
8:30 "ТВ молл"
9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага
12:20 Цаг агаарын мэдээ
12:25 "Өнөөдрийн аялал"
14:55 Цаг агаарын мэдээ
15:00 "Гомбо сахиусны тахилга"шууд
18:00 "Танд тустай агшин" зарын цаг
18:05 Цаг агаарын мэдээ
18:10 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
18:40 Эрүүл сонголт алтан тариа
18:50 "Эрүүл амьдарцгаая"эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
19:20 Эрүүл сонголт алтан тариа
19:30 "Жумүн" 53-р анги олон ангит уран сайхны кино
20:25 Цаг агаарын мэдээ
20:30 Эрүүл сонголт алтан тариа
20:40 "Актив Гарден Резидэнс" нэвтрүүлэг
21:00 Цаг хөтөлбөр
22:15 Эрүүл сонголт алтан тариа
22:25 "Худалч залуу" уран сайхны кино
0:00 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
0:05 Эфир завсарласан

2021 ОНЫ 4-Р САРЫН 11-НИЙ НЯМ ГАРАГ

6:00 Цаг хөтөлбөр
7:15 Цаг агаарын мэдээ
7:20 Бизнес мэдээ
7:30 "Танд тустай агшин" зарын цаг
7:35 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
7:40 "Худалч залуу" уран сайхны кино
9:10 Хошин шог
9:25 Цаг агаарын мэдээ
9:30 "Гэгээн өглөө" ярилцлага
11:10 Цаг агаарын мэдээ
11:15 "Өнөөдрийн аялал"
13:45 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
13:50 Цаг агаарын мэдээ
13:55 Цаг хөтөлбөрийн тойм
14:25 Цаг агаарын мэдээ
14:30 "Танд тустай агшин" зарын цаг
14:35 "Жумүн" 51,52,53-р анги олон ангит уран сайхны кино
17:10 "ТВ молл"
17:40 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
17:45 "Танд тустай агшин" зарын цаг
17:50 Эрүүл сонголт алтан тариа
18:00 "Цахим эмч"
18:45 Ойлголт зөв бол үйлдэл зөв
19:25 Бизнес мэдээ
19:30 Эрүүл сонголт алтан тариа
19:40 "Жумүн" 54-р анги олон ангит уран сайхны кино
20:50 Бизнес мэдээ
20:55 Цаг агаарын мэдээ
20:50 Эрүүл сонголт алтан тариа
21:00 Цаг хөтөлбөрийн тойм
22:15 Эрүүл сонголт алтан тариа
22:25 "Тэмцэл " уран сайхны кино
0:00 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
0:05 Эфир завсарласан