Боловсрол

Улаанбаатар хотын хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн биеийн тамир, спортын талбайг стандартын дагуу тохижуулах, аж ахуйн нэгжид олгосон газруудыг судалж, сургуулийн эзэмшилд буцаах, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулсан. 

Дэлгэрэнгүй ...

Бусад Мэдээ ...