Боловсрол

Тухайлбал Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын тэргүүн 1-р цэцэрлэг халдвар хамгааллын дэглэмээ сахиад хичээлийн шинэ жилийн энэ өдөр хичээлийн шинэ жилээ эхлүүлж байна.

Хэдийгээр тус суманд Ковид-19 цар тахлын эрсдэл байгаа ч халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиулаад хичээлийн сургуулийн үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байна.

Тэгвэл зарим аймаг сумдын хичээл энэ өдөр эхэлж чадсангүй.

Тухайлбал Ховд, Завхан зэрэг аймгийн зарим сумдын хичээл танхимаар хичээллээгүй байна.

Жишээ, зарим сумдын онцгой дотооддоо шийдвэр гаргах эрх байгаа учраас 9 сарын 13 хүртэл сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг танхимаар хичээлүүлэхийг зогсоожээ.