Тодруулбал, өмнөх батлагдсан тохиолдлуудын хоёр болон гурав дахь шинжилгээнээс батлагдлаа.
Мөн БЗД-ийн 2-р хорооны 4, 5 дахь хэсгийн голомтоос илэрсэн байна. ЭМЯ-ны нэг ажилтнаас коронавируст халдвар илэрч, 128 хүнийг шинжилгээнд хамруулжээ.