Нийслэлийн хэмжээнд иргэдийн зорчих хөдөлгөөнийг бүртгэх QR системийг ашиглаж байгаа. Сүүлийн 10 хоногт иргэдийн QR код уншуулалт хоёр дахин нэмэгдсэнийг Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын дарга О.Чинзориг хэлэв.

Тухайлбал, 2020.01.21-ний өдөр гэхэд 211,233 удаа уншуулсан  байна.  Иргэд  зорчсон газар бүртээ QR код уншуулах  нь хоёр талт  эрсдэлээс хамгаална. 

1. Өөрийгөө халдвартай иргэнтэй хавьтагч болсон талаар мэдээллийг яаралтай авч чадна. 

2. Тухайн аж ахуйн нэгж эрсдэлээс хамгаалах  сайн талтай юм. 

Өнгөрсөн хугацаанд коронавируст халдварын голомт  дээр бүртгэгдсэн 1195 иргэний гар утсанд анхааруулах мэдээллийг өгч, хавьтлыг  тогтоож ажилласан байна. 

НЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтэс