Израильд хийгдсэн вакцинжуулалтаас Файзер вакцины талаар хоёр дүгнэлт гарчээ
  1. Нэг тун буюу эхний тарилга нь хангалттай үр дүнтэй
  2. Энгийн хөргүүрт хоёр долоо хоног хадгалах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл хэт хүйтэн -70 хэмийн хадгалах горим шаардлагагүй.