Эрдэмтдийн баг оролцсон 11 байгууллагын хамтарсан үнэлгээ хийдэг. 

Эрүүл мэндийн сайд Т.Мөнхсайхан: "Цаг үеийн нөхцөл байдал өдөр өдрөөр өөрчлөгдөж байна. Сүүлийн хоёр хоногт урьд нь таамаглаж байгаагүй хэлбэрээр үргэлжилж байна. Нийт ард иргэдийн дунд байсан 18 тохиолдол гарч ирсэн, ингээд цаашдаа маргааш, нөгөөдөр хэрхэн цааш үргэлжлэх вэ.. өдөр хоногоор цаг үеийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөж байгаа учраас эрсдлийн үнэлгээг аль болох хөл хорионы хугацаандаа ойртуулж хийж байгаа. Маргааш /2021.01.03/ 11 байгууллагын эрсдлийн үнэлгээ хийгдэнэ. Энэ үнэлгээгээр хөл хорио сунгагдах магадлал ер нь илүү өндөр байгаа" гэлээ.