Өнгөрсөн онд мөн ийм шийдвэр гаргаж байсан.

Азийн зарим улс орнууд цагаан сар, уламжлалт баярыг бүх нийтээр тэмдэглэхгүй байх хязгаарлалт хийж байна. Манай улс ч ийм шийдвэр гаргалаа.