Цагдаагийн байгууллага Улаанбаатар хотоос орох гарах хөдөлгөөнд хяналт тавин ажиллаж байна. 1-ний өдрөөс 19-ний өдрийн хооронд Улаанбаатар хотод 20 гаруй мянган иргэн орж ирсэн бол 30 гаруй мянган иргэн хотоос гарчээ.

Энэ хугацаанд маршрутын бус замаар хулгайгаар хотоос гаргах болоод хотруу орсон зөрчлүүд их гарсан байна. Нийт 50 тээврийн хэрэгслээр 107 иргэн хулгайн замаар зорчжээ. Цагдаагийн байгууллага дээрх хүмүүсийн илрүүлэн шинжилгээнд хамруулж байна.

ФЭЙСБҮҮК ШУУД