Нийгэм

2020 оны нэгдүгээр сарын нэгнээс эхлэн хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгө олгох боломжтой болж байгаа. Өнгөрсөн онд хүүхдийн мөнгө авч байсан хүүхдүүдийн хүүхдийн мөнгө хэвийн орох юм. Харин өнгөрсөн онд авч байгаагүй болон шинээр төрсөн хүүхдүүд сум хорооныхоо нийгмийн халамжийн ажилтанд хүсэлтээ гаргавал хүсэлт гаргасан сараас нь эхлэн хүүхдийн мөнгө олгох юм байна.

Улсын хэмжээнд 1 сая 150 мянга гаруй хүүхэд бүртгэлтэй байгаагаас нэг сая 75 мянган орчим нь өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй байдаг. Санд бүртгэлтэй нийт хүүхдийн сая орчим нь өнгөрсөн онд хүүхдийн мөнгө авч байсан хүүхдүүд байгаа юм. 2020 онд эдгээр хүүхдүүдийн мөнгөн тэтгэмж үргэлжлэн орох юм. Харин 75 мянга орчим хүүхэд 2016-2018 онд хүүхдийн мөнгө авч байгаад 2019 онд хүүхдийн мөнгөнд хамрагдаагүй байна. Эдгээр хүүхдүүдийн банкны дансыг идэвхтэй байгаа эсэхийг шалгах шаардлагатайг албаныхан хэлж байна. Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжид огт хамрагдаж байгаагүй 70 гаруй мянган хүүхдийн хувьд арилжааны банкинд дансаа нээлгээд сум хорооныхоо нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнд хүүхдийнхээ мэдээллийг бүртгүүлэх юм байна. Ингээд хүсэлт гаргасан сараас эхлэн хүүхдийн мөнгө олгогдох юм байна.

Шинээр төрсөн хүүхдүүдийн хувьд мөн л арилжааны банкинд дансаа нээлгэж харьяа сум хорооныхоо халамжийн мэргэжилтэнд бүртгүүлэх ёстой. Хүүхдийн мөнгө авахаар хүсэлт гаргасан бүх хүмүүсийн хувьд хэрвээ сар бүрийн халамжийн олголт хийгдсний дараа буюу 20-ноос хойш хүсэлтээ өгсөн бол ирэх сарын халамж дээр мөнгийг нөхөж олгохоор зохицуулжээ.