ТВ ХӨТӨЛБӨР

2020 ОНЫ 3-Р САРЫН 9-НӨӨС 2020 ОНЫ 3-Р САРЫН 15-НЫ ХООРОНД ТВ5 ТЕЛЕВИЗИЙН 1-Р СУВГААР ГАРАХ ХӨТӨЛБӨР

Даваа     Мягмар     Лхагва     Пүрэв     Баасан     Бямба     Ням

2020 ОНЫ 3-Р САРЫН 9-НИЙ ДАВАА ГАРАГ

6:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР

7:15 BUSINESS NEWS

7:25 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

7:30 "СОЛОНГОН РУБИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

8:30 "ЯАЯА ЗУК ХОЁР" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

9:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

9:35 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ

9:40 "ГЭГЭЭН ӨГЛӨӨ" ЯРИЛЦЛАГА

10:00 ХОШИН ШОГ

10:35 BUSINESS NEWS

10:45 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

11:20 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - МОНГОЛ ХЭЛ

11:40 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ

12:00 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ЭРҮҮЛ МЭНД

12:15 ЭЕШ -Д БЭЛТГЭХ ХИЧЭЭЛ

12:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

13:20 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ

13:30 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

13:35 BUSINESS NEWS

13:45 "НАР ГАРНАА АЗ ЖАРГАЛ МИНЬ" МОАК 22-Р АНГИ

14:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

15:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

15:20 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - МОНГОЛ ХЭЛ

15:40 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ

16:00 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ЭРҮҮЛ МЭНД

16:15 ЭЕШ -Д БЭЛТГЭХ ХИЧЭЭЛ

16:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

17:00 BUSINESS NEWS

17:10 "TVMALL"

17:40 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ

17:45 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

18:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

18:30 "ЯАЯА ЗУК ХОЁР" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

19:00 "НАР ГАРНАА АЗ ЖАРГАЛ МИНЬ" МОАК 23-Р АНГИ

20:15 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

20:20 BUSINESS NEWS

20:30 "СОЛОНГОН РУБИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР

22:30 "ЧИНЭЭЛЭГ АЙЛЫН ХҮҮ"СОАК 1-Р АНГИ

23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

23:45 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

дээш

2020 ОНЫ 3-Р САРЫН 10-НЫ МЯГМАР ГАРАГ

6:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР

7:30 BUSINESS NEWS

7:40 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

7:45 "ЯАЯА ЗУК ХОЁР" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

8:30 "СОЛОНГОН РУБИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

9:10 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ

9:15 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

9:30 "ГЭГЭЭН ӨГЛӨӨ" ЯРИЛЦЛАГА

10:00 "СОЛОНГОН РУБИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

10:45 BUSINESS NEWS

10:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

11:20 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ

11:40 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - БИЕИЙН ТАМИР

11:45 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - МАТЕМАТИК

12:05 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ЭРҮҮЛ МЭНД

12:20 ЭЕШ -Д БЭЛТГЭХ ХИЧЭЭЛ

13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

13:10 BUSINESS NEWS

13:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

13:35 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ

13:40 "НАР ГАРНАА АЗ ЖАРГАЛ МИНЬ" МОАК 23-Р АНГИ

14:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

15:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

15:10 BUSINESS NEWS

15:20 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ

15:40 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - БИЕИЙН ТАМИР

15:45 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - МАТЕМАТИК

16:05 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ЭРҮҮЛ МЭНД

16:20 ЭЕШ -Д БЭЛТГЭХ ХИЧЭЭЛ

17:00 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

17:05 "TVMALL"

17:35 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

17:40 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН"ЗАРЫН ЦАГ

17:45 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

18:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

18:30 "ЯАЯА ЗУК ХОЁР" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

19:00 "НАР ГАРНАА АЗ ЖАРГАЛ МИНЬ" МОАК 24-Р АНГИ

20:15 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

20:20 BUSINESS NEWS

20:30 "СОЛОНГОН РУБИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

20:40 "МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН"

21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР

22:30 "ЧИНЭЭЛЭГ АЙЛЫН ХҮҮ"СОАК 2-Р АНГИ

23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

23:45 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

дээш

2020 ОНЫ 3-Р САРЫН 11-НИЙ ЛХАГВА ГАРАГ

6:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР

7:30 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

7:35 BUSINESS NEWS

7:45 "ЯАЯА ЗУК ХОЁР" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

8:00 "СОЛОНГОН РУБИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

8:25 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

8:40 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

8:45 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ

8:50 BUSINESS NEWS

9:00 "ГЭГЭЭН ӨГЛӨӨ" ЯРИЛЦЛАГА

9:50 "СОЛОНГОН РУБИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

10:40 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ

10:45 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

11:20 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - УРАН ЗОХИОЛ

11:40 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ТҮҮХ

12:00 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ЭРҮҮЛ МЭНД

12:15 ЭЕШ -Д БЭЛТГЭХ ХИЧЭЭЛ

12:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

13:20 BUSINESS NEWS

13:30 "НАР ГАРНАА АЗ ЖАРГАЛ МИНЬ" МОАК 24-Р АНГИ

14:45 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

14:50 BUSINESS NEWS

15:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

15:20 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - УРАН ЗОХИОЛ

15:40 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ТҮҮХ

16:00 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ЭРҮҮЛ МЭНД

16:15 ЭЕШ -Д БЭЛТГЭХ ХИЧЭЭЛ

16:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

17:00 "TVMALL"

17:40 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ

17:45 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

18:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

18:30 "ЯАЯА ЗУК ХОЁР" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

19:00 "НАР ГАРНАА АЗ ЖАРГАЛ МИНЬ" МОАК 25-Р АНГИ

20:15 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

20:20 BUSINESS NEWS

20:30 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ"ТОК ШОУ

21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР

22:30 "ЧИНЭЭЛЭГ АЙЛЫН ХҮҮ"СОАК 3-Р АНГИ

23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

23:45 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

дээш

2020 ОНЫ 3-Р САРЫН 12-НЫ ПҮРЭВ ГАРАГ

6:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР

7:30 BUSINESS NEWS

7:40 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

7:45 "СОЛОНГОН РУБИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

8:45 "ЯАЯА ЗУК ХОЁР" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

9:10 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

9:25 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ

9:30 "ГЭГЭЭН ӨГЛӨӨ" ЯРИЛЦЛАГА

10:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ

10:05 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ"ТОК ШОУ

10:45 BUSINESS NEWS

10:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

11:20 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - МОНГОЛ ХЭЛ

11:40 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ИРГЭНИЙ ЁС ЗҮЙН БОЛОВСРОЛ

11:45 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ФИЗИК

12:05 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ХИМИ

12:25 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ЭРҮҮЛ МЭНД

12:40 ЭЕШ -Д БЭЛТГЭХ ХИЧЭЭЛ

13:20 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

13:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

13:45 "НАР ГАРНАА АЗ ЖАРГАЛ МИНЬ" МОАК 25-Р АНГИ

14:45 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

14:50 BUSINESS NEWS

15:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

15:20 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - МОНГОЛ ХЭЛ

15:40 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ИРГЭНИЙ ЁС ЗҮЙН БОЛОВСРОЛ

15:45 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ФИЗИК

16:05 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ХИМИ

16:25 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ЭРҮҮЛ МЭНД

16:40 ЭЕШ -Д БЭЛТГЭХ ХИЧЭЭЛ

17:20 "TVMALL"

17:35 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

17:40 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ

17:45 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

18:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

18:30 "ЯАЯА ЗУК ХОЁР" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

18:50 "ХОТЫН ШИЙДЭЛ"

19:00 "ЖҮМУН" СОАК 1-Р АНГИ

20:05 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

20:10 BUSINESS NEWS

20:20 "ЭЭЖҮҮД ЭРҮҮЛ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ"ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР

22:30 "ЧИНЭЭЛЭГ АЙЛЫН ХҮҮ"СОАК 4-Р АНГИ

23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

23:45 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

дээш

2020 ОНЫ 3-Р САРЫН 13-НЫ БААСАН ГАРАГ

6:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР

7:15 "ЯАЯА ЗУК ХОЁР" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

7:50 "СОЛОНГОН РУБИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

8:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

9:00 BUSINESS NEWS

9:10 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

9:25 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ

9:30 "ГЭГЭЭН ӨГЛӨӨ" ЯРИЛЦЛАГА

10:00 "ЭЭЖҮҮД ЭРҮҮЛ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ"ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

10:45 BUSINESS NEWS

10:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

11:20 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - АНГЛИ ХЭЛ

11:40 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - БИОЛОГИ

12:00 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ЭРҮҮЛ МЭНД

12:15 ЭЕШ -Д БЭЛТГЭХ ХИЧЭЭЛ

12:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

13:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

13:35 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ

13:40 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

13:45 BUSINESS NEWS

13:55 "ЖҮМУН" СОАК 1-Р АНГИ

15:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

15:20 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - АНГЛИ ХЭЛ

15:40 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - БИОЛОГИ

16:00 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ЭРҮҮЛ МЭНД

16:15 ЭЕШ -Д БЭЛТГЭХ ХИЧЭЭЛ

16:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

17:00 BUSINESS NEWS

17:10 "TVMALL"

17:40 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН"ЗАРЫН ЦАГ

17:45 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

18:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/

18:30 "ЯАЯА ЗУК ХОЁР" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

19:00 "ЖҮМУН" СОАК 2-Р АНГИ

20:15 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

20:20 BUSINESS NEWS

20:30 "СОЛОНГОН РУБИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

20:50 "ДҮҮРГИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ"

21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР

22:30 "ЧИНЭЭЛЭГ АЙЛЫН ХҮҮ"СОАК 5-Р АНГИ

23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

23:45 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

дээш

2020 ОНЫ 3-Р САРЫН 14-НИЙ БЯМБА ГАРАГ

6:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР

7:30 BUSINESS NEWS

7:40 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

7:45 "ЯАЯА ЗУК ХОЁР" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

8:20 "СОЛОНГОН РУБИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

9:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

9:35 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ

9:40 "ГЭГЭЭН ӨГЛӨӨ" ЯРИЛЦЛАГА

10:00 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

10:05 "ӨНӨӨДРИЙН АЯЛАЛ"

12:05 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ

12:10 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ 

12:15 BUSINESS NEWS

12:25 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

12:40 "НАР ГАРНАА АЗ ЖАРГАЛ МИНЬ" МОАК 23,24,25-Р АНГИ

15:20 BUSINESS NEWS

15:30 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

15:35 "ЭЭЖҮҮД ЭРҮҮЛ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ"ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

16:25 BUSINESS NEWS

16:35 "TVMALL"

17:05 "ОЙЛГОЛТ ЗӨВ БОЛ ҮЙЛДЭЛ ЗӨВ"

17:35 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН"ЗАРЫН ЦАГ

17:40 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

17:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

18:00 "REACH THE BEAUTY" ГОО САЙХНЫ НЭВТРҮҮЛЭГ

18:30 "ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ - ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ"

19:00 "ЖҮМУН" СОАК 3-Р АНГИ

20:15 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

20:20 BUSINESS NEWS

20:30 "COVID-19"ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТОЙМ

21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР

22:30 "ЗЭВҮҮН ЯРИА"

23:20 "ЧИНЭЭЛЭГ АЙЛЫН ХҮҮ"СОАК 6-Р АНГИ

0:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

0:35 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

дээш

2020 ОНЫ 3-Р САРЫН 15-НЫ НЯМ ГАРАГ

6:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР

7:30 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

7:35 BUSINESS NEWS

7:45 "СОЛОНГОН РУБИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

8:15 "ЯАЯА ЗУК ХОЁР" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

9:15 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

9:30 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ

9:35 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

9:40 "ГЭГЭЭН ӨГЛӨӨ" ЯРИЛЦЛАГА

10:00 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

10:05 "ӨНӨӨДРИЙН АЯЛАЛ"

12:05 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

12:20 BUSINESS NEWS

12:30 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН"ЗАРЫН ЦАГ

12:35 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ

13:20 BUSINESS NEWS

13:30 "ЖҮМУН" СОАК 1,2, 3-Р АНГИ

16:45 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

16:50 BUSINESS NEWS

17:00 "TVMALL"

17:30 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ 

17:35 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН"ЗАРЫН ЦАГ

17:40 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

17:55 "ЯАЯА ЗУК ХОЁР" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

18:30 "REACH THE BEAUTY" ГОО САЙХНЫ НЭВТРҮҮЛЭГ

19:00 "ЖҮМУН" СОАК 4-Р АНГИ

20:15 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ

20:20 BUSINESS NEWS

20:30 ДҮҮРГҮҮДИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

20:40 "СОЛОНГОН РУБИ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО

21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ

22:30 "ЧИНЭЭЛЭГ АЙЛЫН ХҮҮ"СОАК 7-Р АНГИ

23:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ

23:45 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

дээш