Ковид-19

Жонс Хопкинсийн их сургуулийн шинэчилсэн мэдээгээр манай дэлхийн коронавируст халдвар авсан 3 сая гаруй иргэний нэг сая гаруй өвчтөн аль хэдийн эдгэрчээ. Ердөө нэг сар орчмын өмнө манай дэлхийд коронавируст халдвар авсан иргэдийн тоо 1 саяд хүрч, дэлхий дахинг цочроогоод байсан.

4-р сарын 28-ны өдөр дэлхийн нийт халдвар авагсдын тоо 3 сая болсон юм. Өнөөдрийн байдлаар нийт өвчлөгсдийн тоо 3,307,677 болжээ. Энэ үзүүлэлтийн гуравны нэгийг АНУ-ын өвчилсөн иргэд эзэлж байна. Харин дэлхийн нийт өвчлөгсдийн 234,075 нь нас бараад байгаа юм. Өндөржүүлсэн хөл хорио тогтоосон ихэнх орнууд хөл хориог багасгаж эхлээд байна.