Эдийн засаг

НӨАТ төлөгчийн худалдан авалтад төлсөн НӨАТ-ыг буцаан олгох журмын 4.6-д ..Албан татвар төлөгч нь тухайн хуанлийн жилийн сүүлийн өдрийн 24 цаг 00 минутаас өмнө худалдан авсан төлбөрийн баримтын мэдээллийг дараагийн хуанлийн жилийн эхний сарын 8-ны дотор бүртгүүлсэн байна.. гэж заасны дагуу иргэн та 2019 оны цахим төлбөрийн баримтаа цахим татварын системд 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 23 цаг 59 минут 59 секундээс өмнө бүртгүүлнэ үү. Лавлах утас 1800-1288/энгийн утасны тарифаар/