Эдийн засаг

Манай улс иргэдийнхээ худалдан авалтын хоёр хувийг буцаан олгодог журамтай. Тэгвэл банкны зээлийн хүү ч энд багтдаг байна. Өөрөөр хэлбэл зээлийн хүүнд төлсөн мөнгөнийхөө хоёр хувийг иргэд буцаан авах зохицуулалтай. Гэтэл буцаан олголт хийх журам, хууль хоёр нь зөрчилдөж энэ асуудал таг гацсан байна. Манай сэтгүүлч энэ сэдвээр сурвалжилга бэлтгэлээ.

Иргэдийн хувьд бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авсан тохиолдолд баримтаа бүртгүүлж буцаан олголт авч, сугалаанд оролцог бол үүнээс гадна бүх төрлийн төлбөртэй үйлчилгээнээс баримт авах боломжтой юм. Ингэхдээ иргэдийн хамгийн түгээмэл авдаг үйлчилгээний нэг зээлийн үйлчилгээ юм. Банк санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн үйлчилгээний төлбөрт тодорхой тооцооллоор хүү төлдөг. 

Харин он гарсаар эхний улиралдаа багтаан иргэд НӨАТ-ын буцаан олголтоо авдаг. Иргэдийн хувьд хоёр зэрэг бүртгэлийн аккаунт нээсэн нь эхний улирлын буцаан олголтоос хоцрох эрсдэл байгааг Татварын ерөнхий газраас сануулж байна. Өнөөдрийн байдлаар 42 мянган иргэн давхардсан хоёр бүртгэлийн аккаунттай байна. Тиймээс нэгдүгээр улирлын буцаан олголт эхлэхээс өмнө бүртгэлийн аккаунтаа нэгтгэх шаардлагатай гэлээ. Ингэснээр хуулийн хугацаанд зааснаар эхний улиралдаа багтаан 2 хувийн буцаан олголтоо авах юм.

Хоёр зэрэг бүртгэлийн аккаунт хөтлөөд, хуулийн хугацаанд амжиж нэгтгээгүй иргэд дараагийн буюу хоёрдугаар ээлжинд НӨАТ-ын буцаан олголтоо авах эрх үүснэ гэлээ.