Эдийн засаг

Гурван ээлжээр хичээллэж байгаа төрийн өмчийн сургуулийн ачааллыг хувийн сургуулиуд 10 гаруй хувиар бууруулан ажиллаж байна. Өөрөөр бол улсын хэмжээнд 650 гаруй мянган хүүхэд суралцаж байгаагаас 50 орчим мянган хүүхэд хувийн сургуульд суралцаж байгаа юм. Улсаас ямар нэг татаас авдаггүй хувийн хэвшлийн сургуулиудын дийлэнх нь ашгийн бус статусаар үйл ажиллагаа явуулж сургалтын төлбөрөөрөө зардлаа нөхдөг байна. Тиймээс онцгой дэглэм тогтоосон хугацааны төлбөрийг сурагчдад буцаан олгох боломжгүйг хэллээ. Үүнээс гадна дийлэнх сургуулиуд санхүүгийн хүндрэлд орж эхэлсэн байна.

Дэлхийн улс орнууд дийлэнх нь хөл хорио тогтоож тэрбум гаруй хүүхдийн сургууль завсардаж байгаа. Манай улсын тухайд онлайнаар сургалтын үйл ажиллагаа явуулж теле хичээл зааж эхлэсэн хугацаанд хувийн сургуулиуд ч тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулжээ. Онлайн сургалтын үр дүн ч эерэг гарч байгааг хэллээ.

Хувийн сургуулиудаас төлбөрөө буцаан авах хүсэлт цөөнгүй гарсан байна. Гэхдээ нөхцөл байдал хүндэрч байгаатай холбоотой аль аль талдаа асуудалд эерэгээр хандах хэрэгтэйг төрийн бус өмчийн сургуулиудын холбооноос хэллээ.