Эрүүл мэнд

ЭМЯ-наас Дэлхийн банкны санхүүжилттэй "Цахим эрүүл мэнд" төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ төслийн хүрээнд өнөөдөр Цахим эрүүл мэндийн сургалтын төвийг нээлээ. Энэхүү төвийг эрүүл мэндийн салбарыг цахим тогтолцоонд шилжүүлэхэд оролцох эмч мэргэжилтнүүдийг сургаж бэлтгэх зорилготойгоор байгуулж байна.