Эрх зүй

Хөдөлмөр эрхэлж чин үнэнчээр ажиллаж, амьдарч байгаа хүмүүсийн хөдөлмөрийг үнэгүйдүүлж, эд хөрөнгийг хулгайлах тохиолдол цагдаагийн байгууллагад нэг шөнийн дотор улсын хэмжээнд 27 бүртгэгджээ.

Иймээс иргэд та бүхэн гэр, орон сууцныхаа аюулгүй байдал хаалга, цонхныхоо цоож бэхэлгээг сайтар шалгаж, удаан хугацаагаар орхиж явах бол хөрш айлдаа мэдэгдэж байхыг цагдаагийн байгууллагаас сэрэмжлүүлж байна.