Эрх зүй

Гар ариутгагчийг хүнсний дээд зэргийн спиртээр хийх стандарттай байдаг бол эдгээр үйлдвэр хүнсний 3-р зэргийн спиртээр үйлдвэрлэж байсан нь хяналт шалгалтын явцад илэрчээ. Тухайн компаниудыг зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 3 сая төгрөгөөр торгож, ариутгалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийг нь зогсоожээ. Мөн "Монос" эмийн үйлдвэр эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй нөхцөлд үйл ажиллагаа явуулж байсан нь тогтоогдсон байна.