Улс төр

Форумд Монголын талаас 60 орчим бизнeсийн байгууллагын төлөөлөл оролцож байна. Харин Казакстаны талаас 160 орчим бизнecийн байгууллагын төлөөлөл, 40 гаруй албаны хүмүүс нийт 200 гаруй төлөөлөгчид оролцож байна.