Засгийн газар

Экологийн цагдаа хэмээх шинэ алба бий боллоо. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд уул уурхайн хууль бус олборлолтоос үүдэн экологийн тэнцвэр алдагдах хэмжээнд хүрсэн 10 гаруй аймаг байна. Эдгээр аймагт төрийн хяналт тогтоож, хууль дүрэм мөрдүүлэх үүднээс экологийн цагдаагийн  албыг байгуулжээ. Өмнө нь ганц хоёрхон цагдаа ажиллаж, тэднийг томоохон компани, хууль бус уурхай эрхлэгчид үл тоомсорлодог байсан бол одоо хатуу гараар, чангахан хянана гэдгийг салбарын сайд онцоллоо. 

Монгол улсын засгийн газар уул уурхайн компаниуд идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аймаг сумдуудад экологийн цагдаа ажиллуулах шийдвэрийг гаргалаа. Эхний ээлжинд байгаль экологи сүйдэж байгаа 10 гаруй аймаг 100 орчим суманд 170 хүний орон тоотой экологийн цагдаагийн албыг ажиллуулахаар шийдвэрлэн шаардлагатай төсөв хөрөнгийг салбарын сайдын багцад суулгасан байна.

2018 онд хүрээлэн буй орчны эсрэг 367 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байсан бол 2019 онд 484 болж 31.9 хувиар өсчээ. Үүнээс байгаль орчныг бохирдуулах гэмт хэрэг 4 бүртгэгдсэн нь 2 болж буурсан бол хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэрэг 5.2 хувиар өссөн байна. Экологийн цагдаагийн албыг байгуулж байгаа нь гэмт хэргийн өсөлт бууралтдаа биш уул уурхайгаас хамааралтай эдийн засагтай манай улсад хяналт хариуцлага чухал гэдгийг онцоллоо.

Шинээр байгуулагдаж байгаа экологийн цагдаагийн албаны гол үүрэг нь байгаль орчин, уул уурхайн олборлолттой холбоотой экологийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана. Ингэснээр олон жил замбараагүй явж ирсэн уул уурхайн салбарыг цэгцлэхэд томоохон дэвшил болно гэдгийг хэлж байгаа юм.

 ФЭЙСБҮҮК ШУУД