Засгийн газар

Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлаас шалтгаалан сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааг 9-р сарын 1 хүртэл хязгаарлах шийдвэрийг УОК гаргалаа. Харин теле хичээлийг 6-р сарын 1 хүртэл явуулахаар болсон байна. Сурагчдын жилийн эцсийн дүнг 2-р хагасын үнэлгээгээр гаргаж улираан суралцуулах, анги дэвшүүлэхгүй байх асуудал гарахгүйг салбарын сайд хэллээ.