Нийгэм

Сайн дураараа түлш савлах ажилд оролцон, ажлын хөлсөөрөө сайжруулсан шахмал түлш авч зорилтот бүлгийн айл өрхүүдэд тараах арга хэмжээг ХУД-ийн ЗДТГ анх санаачилсан. Энэхүү санаачилгад дүүргийн алба, хэлтсүүд идэвхитэй оролцож байна. Өнөөдөр ХУД-ийн бүртгэлийн хэлтсийн ажилчид сайн дурын арга хэмжээнд нэгдэж оролцлоо.