Нийгэм

Өнөөдөр Боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн нээлттэй өдөрлөг боллоо. Энэ жил ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн болон салбарын бусад барилга байгууламжид тавигдах норм, стандартыг ижил болгох зорилт тавьжээ. Ингэснээр зураг төсөл дээр удааширч барилгын ажил сунжирдаг байдлыг хална гэж тооцоолжээ.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр барилгын ажлын тендер авдаг ч хөрөнгийг өөр зүйлд зарцуулдаг, бүтээн байгуулалтыг удаашруулдаг аж ахуйн нэгжүүд байсаар байна. Өнөөдрийн байдлаар 10 гаруй аж ахуйн нэгжид хариуцлага тооцохыг албаныхан хэлж байна. Ялангуяа орон нутагт бүтээн байгуулалтын ажил удааширдаг, хариуцлага алддаг байдал бий юм. Үүнд орон нутгийн удирдлагууд Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран хяналт тавьж ажилладаг байна.

Улсын хэмжээнд төсвийн болон гадны зээл тусламжаар хийгдэж буй 500 орчим төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байна. Үүний 200 гаруй барилга байгууламжийн ажлыг дуусгаж, ашиглалтанд оруулжээ. Хариуцлага алдсан аж ахуйн нэгжтэй ч тооцоо бодох юм байна.

Нийт төсөл арга хэмжээний 60 гаруй хувь нь орон нутагт хэрэгжиж байна.