Нийгэм

Засгийн газраас төрийн үйлчилгээний болон төрийн тусгай алба хаагчдад түрээслээд өмчлөх хэлбэрээр орон сууц олгож байгаа. Тэр ялангуяа коронавируст халдварын үед онцгой нөхцөлд ажилласан алба хаагчдыг тэргүүн ээлжинд орон сууцаар хангаж нийгмийг асуудлыг нь шийдэхээр болсон.

Энэ тогтоолын хүрээнд өнөөдөр Тээврийн цагдаагийн 25 алба хаагч орон сууцныхаа батламжийг гардан авлаа. Ингэхдээ ТЦА-ны 800 алба хаагчаас үүргээ чанд биелүүлж ард иргэдийнхээ амар тайван байдлын төлөө цаг наргүй ажиллаж хөдөлмөрлөсөн, орон сууцгүй алба хаагчдаас хорин тавыг сонгожээ. Мөн цагдаагийн албанд олон жил ажилласан, хорио цээрийн онцгой нөхцөлд албан үүргээ алдаа зөрчилгүй биелүүлсэн зургаан алба хаагчийг "Цагдаагийн алдар" тэмдгээр шагналаа.