Үйл явдал

Их Британи улсад хүн хоорондын зайг баримтлан амьд хөгжмийн тоглолт явуулсан нь олон орны анхаарлыг татаж байна.

Ингэхдээ үзэгчдийг хоёр болон гурваар нь хамгаалалтын хэсэгтэй тусгаарласан тавцан дээр гаргаж тоглолтыг явуулжээ. Иргэд дуртай дуугаа сонсон бүжиглэхийн зэрэгцээ аюулгүй байдлаа хангаж байгаа нь одоогийн эрсдэл өндөртэй нөхцөлд дархлаагаа дэмжих бас нэгэн арга юм.