Ковид-19 /дотоод/

Дельта мутациас хурдан тархдаг, вакцины үр дүнгээс зайлсхийх чадвар өндөр “Mu” хувилбар дэлхий дахинд судалж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

Бусад Мэдээ ...