ТВ5 хөтөлбөр

2021 ОНЫ 9-Р САРЫН 27-НООС 2021 ОНЫ 10-Р САРЫН 03-НЫ ХООРОНД ТВ5 ТЕЛЕВИЗИЙН 1-Р СУВГААР ГАРАХ ХӨТӨЛБӨР

ДАВАА ГАРАГ /2021.09.27/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:25 "Гайхамшигт амьдрал" 13,14-р анги олон ангит уран сайхны кино

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 Таны хэрэгцээнд

9:30 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:00 Хошин шог

11:20 "Танд тустай агшин" зарын цаг

11:25 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

11:30 Теле хичээл 6-р анги - Монгол хэл

11:50 Теле хичээл 6-р анги - Хими

12:10 "Дурсамж 1988" 30 -р анги олон ангит уран сайхны кино

13:10 "Азийн мэдээ"

13:30 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

14:00 Цаг агаарын мэдээ

14:05 Мандалын хурд 2021

15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд 

17:00 "ТВ молл"

18:00 Мэдээ 

18:30 Цаг агаарын мэдээ

18:35 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

18:40 "Танд тустай агшин" зарын цаг

18:45 Бизнес мэдээ

18:55 Цаг агаарын мэдээ

19:00 "Дурсамж 1988" 31 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:10 Цаг агаарын мэдээ

20:15 Нөхөн сонгууль

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Монгол сугалаа"шууд

23:30 "Гайхамшигт амьдрал" 15-р анги анги олон ангит уран сайхны кино

0:20 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

0:25 Эфир завсарласан

МЯГМАР ГАРАГ /2021.09.28/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:25 "Гайхамшигт амьдрал" 14,15-р анги анги олон ангит уран сайхны кино

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:50 Теле хичээл 6-р анги - Уран зохиол

12:10 Теле хичээл 6-р анги - Математик

12:30 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

13:00 "Азийн мэдээ"

13:20 "Дурсамж 1988" 31 -р анги олон ангит уран сайхны кино

14:30 Цаг агаарын мэдээ

14:35 "Танд тустай агшин" зарын цаг

14:40 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

14:45 Бизнес мэдээ

14:55 Цаг агаарын мэдээ

15:00 "ТВ молл"

15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд 

17:00 "Монгол сугалаа"шууд

18:30 "Танд тустай агшин" зарын цаг

18:35 Бизнес мэдээ

18:40 Цаг агаарын мэдээ

18:45 НОТТА цагаан гаатай цай

19:00 "Дурсамж 1988" 32-р анги олон ангит уран сайхны кино

20:10 Цаг агаарын мэдээ

20:15 Нөхөн сонгууль

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Азын арван мянга" хонжворт сугалааны шууд тохирол

23:00 "Гайхамшигт амьдрал" 16-р анги анги олон ангит уран сайхны кино

0:00 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

0:05 Эфир завсарласан

ЛХАГВА ГАРАГ /2021.09.29/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:10 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:15 Бизнес мэдээ

7:25 "Гайхамшигт амьдрал" 15,16-р анги анги олон ангит уран сайхны кино

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:20 Теле хичээл 6-р анги - Физик

11:40 Теле хичээл 6-р анги - Англи хэл

12:00 Цаг агаарын мэдээ

12:05 "Дурсамж 1988" 32 -р анги олон ангит уран сайхны кино

13:15 Азийн мэдээ

13:35 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

13:40 Цаг агаарын мэдээ

13:45 "Танд тустай агшин" зарын цаг

13:50 "Эрүүл амьдацгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"

14:10 ААУ Б.Пүүжавын цолны мялаалга - нэгдүгээр хэсэг

15:25 Цаг агаарын мэдээ

15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд 

17:00 "Танд тустай агшин" зарын цаг

17:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

17:15 Бизнес мэдээ

17:25 Цаг агаарын мэдээ

17:30 "ТВ молл"

18:00 Мэдээ

18:20 НИТХ 

18:40 "Эрхэт Монгол" групп үзүүлж байна"

19:00 "Дурсамж 1988" 33 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:10 Цаг агаарын мэдээ

20:15 Нөхөн сонгууль

21:00 "Цаг хөтөлбөр" 

22:00 "Монгол сугалаа"шууд

23:30 "Гайхамшигт амьдрал" 17-р анги анги олон ангит уран сайхны кино

0:20 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

0:25 Эфир завсарласан

ПҮРЭВ ГАРАГ /2021.09.30/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:25 "Гайхамшигт амьдрал" 16,17-р анги анги олон ангит уран сайхны кино

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:00 Таны гал тогоонд

11:20 Теле хичээл 6-р анги - Биологи

11:40 Теле хичээл 6-р анги - Монгол бичиг

12:00 "Дурсамж 1988" 33 -р анги олон ангит уран сайхны кино

13:10 Азийн мэдээ

13:30 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

13:35 "Танд тустай агшин" зарын цаг

13:40 Цаг агаарын мэдээ

13:45 ААУ Б.Пүүжавын цолны мялаалга - хоёрдугаар хэсэг

15:15 Япон орныг тольдохуй

15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд 

17:00 Цаг агаарын мэдээ

17:25 "ТВ молл"

17:55 Цаг агаарын мэдээ

18:00 "Танд тустай агшин" зарын цаг

18:05 Цаг агаарын мэдээ

18:10 "Эрхэт Монгол" групп үзүүлж байна"

18:30 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх НҮБ-ын 76-р чуулганд оролцлоо

19:00 "Дурсамж 1988" 34 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:10 Цаг агаарын мэдээ

20:15 Нөхөн сонгууль

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Монгол сугалаа"шууд

23:30 "Гайхамшигт амьдрал" 18-р анги анги олон ангит уран сайхны кино

0:20 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

0:25 Эфир завсарласан

БААСАН ГАРАГ /2021.10.01/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:25 "Гайхамшигт амьдрал" 17,18-р анги анги олон ангит уран сайхны кино

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:30 "Гэгээн өглөө"ярилцлага

10:50 Таны хүүхдэд

11:30 Теле хичээл 6-р анги - Түүх

11:50 "Дурсамж 1988" 34 -р анги олон ангит уран сайхны кино

13:00 Азийн мэдээ

13:20 Цаг агаарын мэдээ

13:25 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

13:30 "Танд тустай агшин" зарын цаг

13:35 Эрдэнэ хайрханы тахилга - Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сум

14:55 "ТВ молл"

15:25 Цаг агаарын мэдээ

15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд 

17:00 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

17:05 Цаг агаарын мэдээ

17:10 Монголын ахмадын холбоо үзүүлж байна " Мөнхийн аялгуу"

18:00 Мэдээ

18:15 "Танд тустай агшин" зарын цаг

18:20 Атга чулуу сөөм газар

18:35 Бизнес мэдээ

18:40 "Эрхэт Монгол" групп үзүүлж байна"

19:00 "Дурсамж 1988" 35 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:10 Цаг агаарын мэдээ

20:15 Нөхөн сонгууль

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Монгол сугалаа"шууд

23:30 "Гайхамшигт амьдрал" 19-р анги анги олон ангит уран сайхны кино

0:20 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

0:25 Эфир завсарласан

БЯМБА ГАРАГ /2021.10.02/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:10 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:15 Цаг агаарын мэдээ

7:25 "Гайхамшигт амьдрал" 19-р анги анги олон ангит уран сайхны кино

8:30 "ТВ молл"

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:10 Цаг агаарын мэдээ

11:15 "Өнөөдрийн аялал"

14:25 Цаг агаарын мэдээ

14:30 "Танд тустай агшин" зарын цаг

14:35 "Ойлголт зөв бол үйлдэл зөв"

15:05 Цаг агаарын мэдээ

15:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

15:20 Бизнес мэдээ

15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд 

17:00 "БСБ 30 жил"

17:10 "Хак Чак" цэнгээнт нэвтрүүлэг

18:00 "Эрүүл амьдарцгаая эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"

18:30 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

19:00 "Гайхамшигт амьдрал" 20-р анги анги олон ангит уран сайхны кино

20:10 Цаг агаарын мэдээ

20:15 Нөхөн сонгууль

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Монгол сугалаа"шууд

23:30 "Дурсамж 1988" 31,32-р анги олон ангит уран сайхны кино

1:30 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

1:35 Эфир завсарласан

НЯМ ГАРАГ /2021.10.03/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:20 "Гайхамшигт амьдрал" 19,20-р анги анги олон ангит уран сайхны кино

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

10:20 Цаг агаарын мэдээ

10:25 "Өнөөдрийн аялал"

13:05 Цаг агаарын мэдээ

13:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

13:15 "Танд тустай агшин" зарын цаг

13:20 "ТВ молл"

13:50 Цаг агаарын мэдээ

13:55 "Бизнес мэдээ"

14:00 Г.Элбэг харцагат туслах улс аймийн цолтой 128 бөхийн хандивын барилдаан

18:30 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

19:00 "Гайхамшигт амьдрал" 21-р анги анги олон ангит уран сайхны кино

20:10 Цаг агаарын мэдээ

20:15 Нөхөн сонгууль

21:00 Цаг хөтөлбөрийн тойм

22:00 "Монгол сугалаа"шууд

23:30 "Дурсамж 1988" 33-35-р анги олон ангит уран сайхны кино

2:20 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

2:25 Эфир завсарласан