ТВ5 хөтөлбөр

БААСАН ГАРАГ /2021.09.17/
6:00 Цаг хөтөлбөр
7:00 Цаг агаарын мэдээ
7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг
7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
7:15 Бизнес мэдээ
7:25 Чулуунбат - Содон аялгуу
8:55 Цаг агаарын мэдээ
9:00 "Гэгээн өглөө"ярилцлага
11:30 Теле хичээл 6-р анги - Түүх
11:50 "Дурсамж 1988" 24 -р анги олон ангит уран сайхны кино
13:00 Азийн мэдээ
13:20 Цаг агаарын мэдээ
13:25 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
13:30 "Танд тустай агшин" зарын цаг
13:35 "Гайхамшигт амьдрал" 4-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
14:20 Бурмаа - Янз төгөлдөр теле концерт
14:55 "ТВ молл"
15:25 Цаг агаарын мэдээ
15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд
17:00 Мэдээ
17:10 "Танд тустай агшин" зарын цаг
17:15 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
17:20 Бизнес мэдээ
17:35 Цаг агаарын мэдээ
17:40 Сүлдэт баганын дэргэдээс
18:00 "Их хотын соёл - Сити резиденс"
18:20 "Домогт хил"ХЦДБЧ-ын уран бүтээлчдийн тоглолт
19:20 "Дурсамж 1988" 25 -р анги олон ангит уран сайхны кино
20:25 Атга чулуу сөөм газар
20:55 Цаг агаарын мэдээ
21:00 Цаг хөтөлбөр
22:00 "Монгол сугалаа"шууд
23:30 "Гайхамшигт амьдрал" 5-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
0:20 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
0:25 Эфир завсарласан