Гэр бүлийн гурван ч хүн үсчний газраар үйлчлүүлж, улмаар Ковид-19 халдвар авсан нь тогтоогдсон.
Тиймээс УОК-иос нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа үсчин гоо сайханчдаас PCR шинжилгээ авах зүйтэй гэж үзжээ. Мэргэжлийн байгууллагууд үсчний газрыг хамгийн их эрсдэлтэй гэж анхааруулж байсан билээ.