Нийслэлийн Онцгой комиссоос Тээврийн цагдаагийн албанд чиглэл хүргүүлсэн байна.
Уг чиглэлийн дагуу зөвшөөрөгдсөн байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчид энэ сарын 8-аас хойш гэр бүлийн аль нэг гишүүн нь шинжилгээнд хамрагдсан бол тухайн шинжилгээний хариу, иргэний үнэмлэхийг үндэслэн хөдөлгөөнд оролцуулж ажиллахыг чиглэл болгосон байна.