Өмнөговь аймаг дахь Цагдаагийн газраас богинын тээвэрчдэд замын хөдөлгөөний хуулийн мэдлэг, ойлголт өгөх зөвлөмж бүхий хөзөр тараажээ.
Тэд дүрмээ ч уншина, хөзрөө ч тоглоно. Жолооч та замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ заавал мөрдөж, өөрийн болон бусдын амь насыг хайрлаарай.