Архив..

Нийслэлийн хэмжээнд 9 хоногт Covid-19 халдвартай 54 иргэнийг илрүүлж, 13 шинэ голомтыг нуугдмал байсныг хяналтанд авлаа

Илрэхгүй нуугдмал үлдэх магадлалтай байсан идэвхтэй 8 шинэ голомтыг хяналтад оруулаад байна. Тандаж, илрүүлэх ажил 2 сарын 20-ноос 2 сарын 22 хүртэл 3 хоног үргэлжилнэ.