Коронавируст халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журмыг танилцуулж байнаСүм, хийдийн үйл ажиллагаанд тавигдах тусгай нөхцөл, шаардлага

Үсчин, гоо сайхан, хумс заслын үйл ажиллагаанд тавигдах тусгай нөхцөл, шаардлага

Нийтийн халуун ус, саун, усан бассейны үйл ажиллагаанд тавигдах тусгай нөхцөл, шаардлага

Худалдааны газрын үйл ажиллагаанд тавигдах тусгай нөхцөл, шаардлага

Мэргэжлийн болон хэлний сургалтын төвийн үйл ажиллагаанд тавигдах тусгай нөхцөл, шаардлага