Хөл хорио тогтоосон цаг хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар хотын дарга мэдээлэл хийлээ.
Өрх бүрээс шинжилгээ авах ажлыг гурван үе шаттай зохион байгуулсан. Өнгөрсөн хугацаанд нийт 442 мянга гаруй айл өрх шинжилгээнд хамруулсан. Мөн 7,279 эмч шинжилгээ авах ажилд оролцсон. Хөл хорионы үеэр үр дүнтэй ажил зохион байгуулж чадсан гэдгийг хотын дарга онцоллоо.

ШУУД ҮЗЭХ