Хөл хорионы үед бүх төрлийн гэмт хэргийн гаралт 20-50 гаруй хувиар буурсан байна.

Цагдаа, дотоодын цэргийн 6,799 албан хаагч 520 тээврийн хэрэгсэлтэйгээр хөл хориог сахиулж ажиллаж байна.