Мөнххада компанийн ажилтнаас халдвар илэрсэн. Бүх нийтийн бэлэн байдлын үед олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулсан нь халдвар гарах эрсдэл болсон уу гэдэг талаар сэтгүүлчид тодруулсан юм.

Тус компани өөрийн байран дээр 12-р сарын 22-нд тодорхой арга хэмжээ зохион байгуулсан. Мөн 12-р сарын 14-нөөс 22-нд компанийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдсан. Бүх нийтийн хөл хорио тогтоосон үед олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглосон ч энэ төрлийн зөрчил гарсаар байна.