Ховд аймгийн Хар-Ус нуур орчим “Шувуун цуглаан” гэх газарт өнгөрсөн 11 сард нэгэн хотон шувууны баруун далавч гэмтэн, нисэж чадахгүй байдалтай байсныг Ховд аймгийн Жаргалант сумын иргэн, биологич Ц.Ганболд олж шувууг эмчилжээ.

Борцгор хотон нь Амьтны тухай хуульд зааснаар “Нэн ховор” амьтдын жагсаалтад орсон байдаг ховор шувуу юм. Сонирхуулахад энэ нь түүний эмчилж байгаа хоёр дахь шувуу гэнэ. Амьтай бүхнийг хайрлан, энэрдэг Монгол хүний холч ухаантай Ц,Ганболддоо баярлалаа!  

Та, бид бүгдээрээ байгаль дэлхий, зэрлэг амьтад, ургамал моддынхоо хамгаалагч байж чадна!

Эх сурвалж: БОАЖЯ