Монголын эрдэмтэд шинэ төрлийн коронавируст халдвар авсан хүнд вирусний эсрэг биет үүсэж дархлаа тогтож буйг оношлох оношлуурыг зохион бүтээсэн. Оношлуурын туршилт амжилттай болж, оюуны өмчийн эрхээ авсан. Одоо хэрэглээнд нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.

ЭЛИЗА нэртэй энэхүү оношлуураар SARS-CoV-2 вирусний халдварыг хүний цус, сийвэнд илрүүлэх, вирусний тархалтыг судлах,  хүн амын дундах дархлааны тогтолцоог хянах боломжтой болох юм.