2021.1.19-ний өдөр төрөх эмнэлгээс халдвартын эмнэлэг рүү шилжүүлэхдээ эх, нярайн эрүүл мэндэд эрсдэл учруулах нөхцөл байдал үүсгэж, холбогдох хууль дүрэм зөрсөн асуудлаар Шадар сайд, эрүүл мэндийн сайдад УИХ дахь эмэгтэйчүүдийн бүлгээс шаардлага өглөө.