2021 ОНЫ 1-Р САРЫН 25-НААС 2021 ОНЫ 1-Р САРЫН 31-НИЙ ХООРОНД ТВ5 ТЕЛЕВИЗИЙН 1-Р СУВГААР ГАРАХ ХӨТӨЛБӨР
2021 ОНЫ 1-Р САРЫН 25-НЫ ДАВАА ГАРАГ

6:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
7:15 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
7:20 BUSINESS NEWS
7:30 "BAD ANGEL" МУСК
9:15 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН"ЗАРЫН ЦАГ
9:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
9:30 "ГЭГЭЭН ӨГЛӨӨ"ЯРИЛЦЛАГА
10:00 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
10:05 BUSINESS NEWS
10:15 "ЦАХИМ ЭМЧ"
11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
11:20 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
11:25 ЦАХИМ КОНТЕНТ 6-Р АНГИ - МОНГОЛЫН ЭРТНИЙ УЛСУУДЫН СОЁЛ
11:55 "ЧОНЫН АЛТАН ШАГАЙ" МОАК 12-Р АНГИ
13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
13:20 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
13:25 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН"ЗАРЫН ЦАГ
13:30 "TVMALL"
14:10 "REACH THE BEAUTY" ГОО САЙХНЫ НЭВТРҮҮЛЭГ
14:40 BUSINESS NEWS
14:50 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
15:20 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
15:25 ЦАХИМ КОНТЕНТ 6-Р АНГИ - МОНГОЛЫН ЭРТНИЙ УЛСУУДЫН СОЁЛ
15:55 "ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ"
16:25 BUSINESS NEWS
16:35 МУ ФИЛАРМОНИ - БИ ЧАМД ХАЙРТАЙ ТОГЛОЛТ
17:45 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН"ЗАРЫН ЦАГ
17:50 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
18:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
18:30 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"
19:10 "ДЭЛХИЙН ӨВ ҮНДЭСНИЙ БАХАРХАЛТ БУРХАН ХАЛДУН"1-Р ХЭСЭГ
19:40 "ЧОНЫН АЛТАН ШАГАЙ" МОАК 13-Р АНГИ
20:50 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
20:55 BUSINESS NEWS
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
22:15 "ТОГЛОЖ БОЛОХГҮЙ НАС"МУСК
0:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
0:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН


2021 ОНЫ 1-Р САРЫН 26-НЫ МЯГМАР ГАРАГ

6:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
7:15 BUSINESS NEWS
7:25 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
7:30 "ТОГЛОЖ БОЛОХГҮЙ НАС"МУСК
9:15 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
9:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
9:30 "ГЭГЭЭН ӨГЛӨӨ"ЯРИЛЦЛАГА
10:00 ХОШИН ШОГ
10:45 BUSINESS NEWS
10:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
11:20 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
11:25 ЦАХИМ КОНТЕНТ 6-Р АНГИ - ЗОХИОН НАЙРУУЛАХ
11:55 "ЧОНЫН АЛТАН ШАГАЙ" МОАК 13-Р АНГИ
13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
13:20 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
13:25 "TVMALL"
14:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
14:10 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
14:15 BUSINESS NEWS
14:25 "АРДЫН ДУУНЫ ТЕЛЕ КОНЦЕРТ"
15:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
15:20 BUSINESS NEWS
15:30 ЦАХИМ КОНТЕНТ 6-Р АНГИ - ЗОХИОН НАЙРУУЛАХ
16:00 ТӨРИЙН СОЁРХОЛТ МУУГЗ Б.ШАРАВ - СЭРСЭН ТАЛ ТОГЛОЛТ
17:40 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
17:45 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН"ЗАРЫН ЦАГ
17:50 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
18:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
18:30 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"
19:00 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ"ТОК ШОУ
19:40 "ЧОНЫН АЛТАН ШАГАЙ" МОАК 14-Р АНГИ
20:50 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
20:55 BUSINESS NEWS
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
22:15 "ТАНХАЙ ТЭЭГЧ"МУСК
0:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
0:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

2021 ОНЫ 1-Р САРЫН 27-НЫ ЛХАГВА ГАРАГ

6:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
7:15 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
7:20 BUSINESS NEWS
7:30 "ТАНХАЙ ТЭЭГЧ"МУСК
9:15 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
9:25 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
9:30 "ГЭГЭЭН ӨГЛӨӨ"ЯРИЛЦЛАГА
10:20 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
10:25 BUSINESS NEWS
10:35 "ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА"
10:50 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
11:20 ЦАХИМ КОНТЕНТ 6-Р АНГИ - МОНГОЛЫН ЭРТНИЙ УЛСУУДЫН СОЁЛ
11:50 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ
12:20 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ"ТОК ШОУ
13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
13:20 "TVMALL"
13:50 "ЧОНЫН АЛТАН ШАГАЙ" МОАК 14-Р АНГИ
14:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
15:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
15:20 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
15:25 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
15:35 ЦАХИМ КОНТЕНТ 6-Р АНГИ - МОНГОЛЫН ЭРТНИЙ УЛСУУДЫН СОЁЛ
16:05 ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ 6-Р АНГИ - ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ
16:25 BUSINESS NEWS
16:35 МОРЬТОН ЦИРКИЙН ГАЙХАМШИГ
17:35 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
17:45 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
17:50 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
18:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
18:30 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"
19:00 "ХАК ЧАК" ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ
19:40 "ЧОНЫН АЛТАН ШАГАЙ" МОАК 15-Р АНГИ
20:50 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
20:55 BUSINESS NEWS
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
22:15 "ХАЙРЛАХЫН ЦААНА"МУСК
23:50 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
0:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

2021 ОНЫ 1-Р САРЫН 28-НЫ ПҮРЭВ ГАРАГ

6:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
7:15 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
7:20 BUSINESS NEWS
7:30 "ХАЙРЛАХЫН ЦААНА"МУСК
9:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
9:05 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
9:15 "JAPAN VIDEO TOPICS"
9:30 "ГЭГЭЭН ӨГЛӨӨ"ЯРИЛЦЛАГА
10:10 "ХАК ЧАК" ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ
10:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
11:20 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
11:25 ЦАХИМ КОНТЕНТ 6-Р АНГИ - ЗОХИОН НАЙРУУЛАХ
11:55 "ЧОНЫН АЛТАН ШАГАЙ" МОАК 15-Р АНГИ
12:55 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
13:20 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
13:25 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
13:35 "TVMALL"
14:05 BUSINESS NEWS
14:15 UVERTURA ХАМТЛАГ - ЭЭЖ МИНЬ
14:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
15:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
15:20 BUSINESS NEWS
15:30 ЦАХИМ КОНТЕНТ 6-Р АНГИ - ЗОХИОН НАЙРУУЛАХ
16:00 МУ ФИЛАРМОНИ - КОКОНУС ЖААЗ КОНЦЕРТ
17:45 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
17:50 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
18:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
18:30 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"
19:00 "МОНГОЛ УЛСАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ"ТОК ШОУ
19:40 "ЧОНЫН АЛТАН ШАГАЙ" МОАК 16-Р АНГИ
20:50 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
20:55 BUSINESS NEWS
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
22:15 "ЗӨВ ДАВАЛГАА №19"
23:15 "ХӨГЖИЛТЭЙ ДҮР - ХАЙРЫН НАЙРААТАЙ НААДАМ"
0:25 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
0:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

2021 ОНЫ 1-Р САРЫН 29-НИЙ БААСАН ГАРАГ

6:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
7:15 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
7:20 BUSINESS NEWS
7:30 "ХӨГЖИЛТЭЙ ДҮР - ХАЙРЫН НАЙРААТАЙ НААДАМ"
9:15 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
9:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
9:30 "ГЭГЭЭН ӨГЛӨӨ"ЯРИЛЦЛАГА
9:40 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
9:45 "ЗӨВ ДАВАЛГАА №19"
10:45 BUSINESS NEWS
10:55 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
11:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
11:20 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
11:25 ЦАХИМ КОНТЕНТ 6-Р АНГИ - МОНГОЛЫН ЭРТНИЙ УЛСУУДЫН СОЁЛ
11:55 ЦАХИМ КОНТЕНТ 6-Р АНГИ - ЗОХИОН НАЙРУУЛАХ
12:25 BUSINESS NEWS
12:40 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:50 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
12:55 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
13:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
13:20 "TVMALL"
13:50 "ЧОНЫН АЛТАН ШАГАЙ" МОАК 16-Р АНГИ
15:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
15:20 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
15:25 ЦАХИМ КОНТЕНТ 6-Р АНГИ - МОНГОЛЫН ЭРТНИЙ УЛСУУДЫН СОЁЛ
15:55 ЦАХИМ КОНТЕНТ 6-Р АНГИ - ЗОХИОН НАЙРУУЛАХ
16:25 МУСТА Д.ЖАВХААСАЙХАН Д.ҮҮРИЙНТУЯА - ХҮСЭЛ АВАЙ ТОГЛОЛТ
17:35 BUSINESS NEWS
17:45 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
17:50 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
18:00 МЭДЭЭ /WWW.TV5.MN/
18:30 "ХОТЫН ШИЙДЭЛ"
18:40 "ОРОН ОРНЫ ХООЛ"
19:00 "ХАК ЧАК"ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГ
19:40 "ЧОНЫН АЛТАН ШАГАЙ" МОАК 17-Р АНГИ
20:50 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
20:55 BUSINESS NEWS
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
22:15 "ХУРИМЫН СЮРПРИЗ"МУСК
0:00 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
0:10 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

2021 ОНЫ 1-Р САРЫН 30-НЫ БЯМБА ГАРАГ

6:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
7:15 BUSINESS NEWS
7:25 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
7:30 "ХУРИМЫН СЮРПРИЗ"МУСК
9:15 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
9:20 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
9:00 "ГЭГЭЭН ӨГЛӨӨ"ЯРИЛЦЛАГА
10:20 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
10:25 "ӨНӨӨДРИЙН АЯЛАЛ"
12:00 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
12:05 BUSINESS NEWS
12:15 "ЧОНЫН АЛТАН ШАГАЙ" МОАК 13,14,15-Р АНГИ
15:00 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
15:05 'TVMALL''
15:35 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
15:40 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
15:50 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
15:55 СҮЛДЭТ БАГАНЫН ДЭРГЭДЭЭС
16:15 BUSINESS NEWS
16:25 ХӨГЖИЛТЭЙ ДҮР3 - ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
18:05 "ОЙЛГОЛТ ЗӨВ БОЛ ҮЙЛДЭЛ ЗӨВ"
18:35 BUSINESS NEWS
18:45 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
18:50 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
19:00 "REACH THE BEAUTY" ГОО САЙХНЫ НЭВТРҮҮЛЭГ
19:30 "ЧОНЫН АЛТАН ШАГАЙ" МОАК 18-Р АНГИ
20:50 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
20:55 BUSINESS NEWS
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
22:15 "ЗӨВ ДАВАЛГАА №20"НЭВТРҮҮЛЭГ
23:15 "ХӨГЖИЛТЭЙ ДҮР3 - МИНИЙ ХАЙРТЫН ХУРИМ"
0:50 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
1:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

2021 ОНЫ 1-Р САРЫН 31-НИЙ НЯМ ГАРАГ

6:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР
7:15 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
7:20 BUSINESS NEWS
7:30 "ХӨГЖИЛТЭЙ ДҮР3 - МИНИЙ ХАЙРТЫН ХУРИМ"
9:15 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
9:30 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
9:40 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
9:30 "ГЭГЭЭН ӨГЛӨӨ"ЯРИЛЦЛАГА
10:00 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
10:05 "ӨНӨӨДРИЙН АЯЛАЛ"
11:55 МОНГОЛ ЗӨГИЙН БАЛ
12:00 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН" ЗАРЫН ЦАГ
12:05 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
12:15 BUSINESS NEWS
12:25 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
12:30 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
13:00 "TVMALL"
13:30 "ЗӨВ ДАВАЛГАА №20"НЭВТРҮҮЛЭГ
14:30 BUSINESS NEWS
14:35 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
14:40 "ЧОНЫН АЛТАН ШАГАЙ" МОАК 16,17,18-Р АНГИ
17:20 BUSINESS NEWS
17:30 "ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ"
18:00 "ЦАХИМ ЭМЧ"
18:45 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
18:50 "ТАНД ТУСТАЙ АГШИН"ЗАРЫН ЦАГ
18:55 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
19:00 "ДЭЛХИЙН ӨВ ҮНДЭСНИЙ БАХАРХАЛТ БУРХАН ХАЛДУН"2-Р ХЭСЭГ
19:30 "ЧОНЫН АЛТАН ШАГАЙ" МОАК 19-Р АНГИ
20:50 ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
20:55 BUSINESS NEWS
21:00 МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН "ЦАГ" ХӨТӨЛБӨР ТОЙМ
22:15 "ЗООРЬ"МУСК
23:50 "HOUSE LOCATION" ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ
0:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН