Хөл хорионы дэглэмийг бууруулж байгаатай холбоотой хот хоорондын хөдөлгөөнийг нээх эсэхийг олон хүн асууж байгаа.

Тэгвэл Шадар сайдын зүгээс хот хоорондын хөдөлгөөнийг 3-р сарын нэгний өдрийг хүртэл нээхгүй нөхцөл байдлыг харна гэлээ. Учир нь 23-ны өдрөөс нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжийн 95 хувийг нээж байгаа тул эрсдэлийг харж халдварын нөхцөл байдлаас шалтгаан хот хоорондын хөдөлгөөнийг нээхээр болжээ.

ШУУД ҮЗЭХ