Засгийн газар

Манай улс олон улсын авлигын индексээр 2020 онд дэлхийн 180 гаруй улс орноос 111 дүгээр байранд жагссан. Энэ нь манай улсад авлигын нөхцөл байдал ямар байдалтай байгааг тодорхой харуулдаг. Дээрх үзүүлэлт нь өмнө оноос 6 байраар ухарсан үзүүлэлт юм. Тиймээс засгийн газраас авлигыг бууруулах асуудалд онцгойлон анхаарал хандуулан ажиллах шийдвэр гарган өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гаргаж байгаагаа танилцууллаа.

Манай улс авлигын гэмт хэрэгтэй тэмцэх зорилго, зорилт, мөрийн хөтөлбөр байдаг ч төдий л үр дүнд хүрдэггүй нь жил бүрийн олон улсын гаргасан судалгаа харуулдаг. Тэгвэл Засгийн газраас цаашид УИХ-тай хамтран ажиллаж хууль, эрхзүйн орчныг сайжруулахад онцгойлон анхаарахаа мэдэгдлээ.