Электрон түлш нь автомашины нүүрсхүчлийн хийн ялгаруулалтыг саармагжуулахад тусалж чадах уу?

Технологи-360

Европын холбоо нүүрстөрөгчийг саармагжуулагч электрон түлшээр ажилладаг автомашины шинэ ангиллыг бий болгохоор төлөвлөж байна. Энэхүү санал нь шаталтат хөдөлгүүртэй автомашинуудыг үе шаттайгаар зогсоох алхмын улмаас Германтай үүссэн маргааныг шийдвэрлэх ЕХ-ны хүчин чармайлтын өөр нэг гаргалгаа гэж хэлж болно.

Шинэ төлөвлөгөөний дагуу дотоод шаталтат хөдөлгүүртэй шинэ машинууд уур амьсгалын нөлөөнд автдаггүй электрон түлшээр ажилладаг бол 2035 оноос хойш худалдаалагдах боломжтой болох гэнэ. Тэгэхээр электрон түлш гэж яг юу вэ? Электрон керосин, и-метан эсвэл и-метанол бүгд цахим түлшний жишээ юм. Эдгээр нь устөрөгч болон хуримтлагдсан нүүрсхүчлийн хийн ялгаруулалтаас сэргээгдэх цахилгаан эрчим хүчийг ашиглан үйлдвэрлэдэг. Түлш нь хөдөлгүүрт ашиглах үед агаар мандалд нүүрсхүчлийн хий ялгаруулдаг. Шинэ санаа нь ерөнхийдөө нүүрсхүчлийн хийг саармагжуулах юм. Энэ технологи нь цахим түлш хараахан төлөвлөсөн хэмжээнд үйлдвэрлэгдээгүй, хөгжлийн эхний шатандаа явж байгаа. Гэхдээ ихэнх томоохон автомашин үйлдвэрлэгчид батарейгаар ажилладаг цахилгаан тээврийн хэрэгсэл рүү шилжих дээр анхаарал хандуулж байгаа учраас энэ технологи нь аль хэдийн өргөн тархсан байна.