Ковид-19

Дэлхийн хэд хэдэн оронд коронавируст халдварын эсрэг вакцин гарган авах ажлыг амжилттай явуулж байна. АНУ-ын Модерна биотехнологийн компанид вакцин гарган авах төсөл дарааллын дагуу амжилттай явагдаж байгаа. 

Шинэчилсэн мэдээллээр энэ компани нь шинээр хийгдэж байгаа вакцинд өндөр түвшний вирусээс хамгаалах эсрэг биет үүссэн тухай мэдээллээ.

Уолл Стритийн нэгэн судалгаагаар, 45 эрүүл иргэн дээр вакцины туршилт явуулахад вирусээс хамгаалж байгаагаас гадна өндөр хэмжээний вирусээс хамгаалах эсрэг биет бий болгосон бөгөөд илүү олон хүнийг хамарсан туршилтад эерэг үр дүн үзүүлбэл борлуулталтад гаргахад бэлэн болсон гэж үзэх юм.

Ингэснээр вакцин товлож байсан дараа жилийн эхэн үеэс ч өмнө бэлэн болж магадгүй болж байна. Туршилтад хамрагдсан иргэдэд ямар нэгэн вирусний гаж нөлөө илрээгүй ч, иргэдийн тал хувьд нь бага зэрэг толгой өвдөх, булчин чинэрэх, ядрах зэрэг шинж тэмдгүүд илэрсэн байгаа юм.

Модерна компанийн гүйцэтгэх захирал Стефан Банкел мэдэгдэхдээ

“Бид аль болох хурдан, аюулгүйгээр худалдаанд гаргах вакцинд шаардлагатай зүйлсийг бэлдсээр байна”

хэмээжээ. Тэдний тооцооллоор нэг жилд 500 сая тун вакцин болон түүнээс багахан хэмжээний их тунг бэлэн болгох боломжтой гэдгийг мэдэгдлээ.

Эх сурвалж: Reuters