ТВ5 долоо хоногийн хөтөлбөр /2021.10.25-10.31/

ТВ5 хөтөлбөр

2021 ОНЫ 10-Р САРЫН 25-НААС 2021 ОНЫ 10-Р САРЫН 31-НИЙ ХООРОНД ТВ5 ТЕЛЕВИЗИЙН 1-Р СУВГААР ГАРАХ ХӨТӨЛБӨР

ДАВАА ГАРАГ /2021.10.25/ 

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:25 "Гайхамшигт амьдрал" 42-р анги олон ангит уран сайхны кино

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:20 Теле хичээл 6-р анги - Монгол хэл

11:40 Теле хичээл 6-р анги - Хими

12:00 "Гүнжийн залуу" 10 -р анги олон ангит уран сайхны кино

13:20 "Азийн мэдээ"

13:40 Нанобальзам үзүүлж байна

13:45 "Эрүүл амьдарцгаая" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг

14:15 Цаг агаарын мэдээ

14:20 "Танд тустай агшин" зарын цаг

14:25 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

14:30 "Рейч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг

15:00 Мэдээ

15:25 Цаг агаарын мэдээ

15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд 

17:00 "ТВ молл"

17:45 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

17:50 "Танд тустай агшин" зарын цаг

17:55 Цаг агаарын мэдээ

18:00 "Монгол сугалаа"шууд

19:30 "Гүнжийн залуу" 11 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:50 Цаг агаарын мэдээ

20:55 Бизнес мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Монгол сугалаа"шууд

0:00 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

0:05 Эфир завсарласан

МЯГМАР ГАРАГ /2021.10.26/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:25 Таны эрүүл мэнд

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:30 Теле хичээл 6-р анги - Уран зохиол

11:50 Теле хичээл 6-р анги - Математик

12:10 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

12:40 "Эрүүл амьдацгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"

13:10 "Азийн мэдээ"

13:30 Нанобальзам үзүүлж байна

13:35 "Гүнжийн залуу" 11-р анги олон ангит уран сайхны кино

14:55 Цаг агаарын мэдээ

15:00 Мэдээ

15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд 

17:00 Цаг агаарын мэдээ

17:05 "ТВ молл"

18:00 Мэдээ

18:30 "Танд тустай агшин" зарын цаг

18:35 Бизнес мэдээ

18:45 Цаг агаарын мэдээ

18:50 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

18:55 Орон орны хоол

19:15 Сити резиденс - Өнөр бүл

19:30 "Гүнжийн залуу" 12 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:50 Цаг агаарын мэдээ

20:55 Бизнес мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:30 "Гайхамшигт амьдрал" 43-р анги  олон ангит уран сайхны кино

23:30 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

23:35 Эфир завсарласан

ЛХАГВА ГАРАГ /2021.10.27/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:10 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:15 Бизнес мэдээ

7:25 "Гайхамшигт амьдрал" 42.43-р анги олон ангит уран сайхны кино

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:50 Теле хичээл 6-р анги - Физик

12:10 Теле хичээл 6-р анги - Хөгжим

12:15 Теле хичээл 6-р анги - Англи хэл

12:35 Цаг агаарын мэдээ

12:40 Таны гоо сайханд

13:00 Азийн мэдээ

13:20 Нанобальзам үзүүлж байна

13:25 "Гүнжийн залуу" 12 -р анги олон ангит уран сайхны кино

14:55 Цаг агаарын мэдээ

15:00 Мэдээ

15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд 

17:00 Цаг агаарын мэдээ

17:05 "ТВ молл"

18:00 Мэдээ

18:30 "Танд тустай агшин" зарын цаг

18:35 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

18:40 Бизнес мэдээ

18:50 НИТХ

19:10 Цаг агаарын мэдээ

19:15 Сити резиденс - Өнөр бүл

19:30 "Гүнжийн залуу" 13 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:50 Цаг агаарын мэдээ

20:55 Бизнес мэдээ

21:00 "Цаг хөтөлбөр" 

22:30 "Гайхамшигт амьдрал" 44-р анги олон ангит уран сайхны кино

23:30 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

23:35 Эфир завсарласан

ПҮРЭВ ГАРАГ /2021.10.28/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:25 "Гайхамшигт амьдрал" 43,44-р анги олон ангит уран сайхны кино

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:20 Теле хичээл 6-р анги - Биологи

11:40 Теле хичээл 6-р анги - Дизайн технологи

12:00 Теле хичээл 6-р анги - Монгол бичиг

12:20 "Гүнжийн залуу" 13 -р анги олон ангит уран сайхны кино

13:30 Азийн мэдээ

14:00 Нанобальзам үзүүлж байна

14:05 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

14:10 "Танд тустай агшин" зарын цаг

14:15 Цаг агаарын мэдээ

14:20 Бизнес мэдээ

14:30 Таны эрүүл мэндэд

15:00 Мэдээ

15:30 "Азын арван мянга сугалаа" шууд 

17:00 "ТВ молл"

17:45 "Танд тустай агшин" зарын цаг

17:50 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

17:55 Цаг агаарын мэдээ

18:00 Мэдээ

18:30 Орон орны хоол

18:45 Цаг агаарын мэдээ

18:50 "Монгол Улсаа хөгжүүлье" ток шоу

19:30 "Гүнжийн залуу" 14 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:50 Бизнес мэдээ

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:00 "Азын арван мянга" хонжворт сугалааны шууд тохирол

23:00 "Гайхамшигт амьдрал" 45-р анги  олон ангит уран сайхны кино

0:00 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

0:05 Эфир завсарласан

БААСАН ГАРАГ /2021.10.29/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:25 "Гайхамшигт амьдрал" 44.45-р анги олон ангит уран сайхны кино

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө"ярилцлага

12:00 Теле хичээл 6-р анги - Түүх

12:40 "Танд тустай агшин" зарын цаг

12:45 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

12:50 Бизнес мэдээ

12:55 Цаг агаарын мэдээ

13:05 Азийн мэдээ

13:30 Нанобальзам үзүүлж байна

13:35 "Гүнжийн залуу" 14 -р анги олон ангит уран сайхны кино

15:00 Мэдээ

15:25 Цаг агаарын мэдээ

15:30 "Түмний эх үзүүлж байна"

17:00 "Монгол Улсаа хөгжүүлье" ток шоу

17:40 "ТВ молл"

18:00 Мэдээ

18:25 Орон орны хоол

18:40 "Танд тустай агшин" зарын цаг

18:45 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

18:50 Цаг агаарын мэдээ

18:55 Бизнес мэдээ

19:05 Атга чулуу сөөм газар

19:30 "Гүнжийн залуу" 15 -р анги олон ангит уран сайхны кино

20:50 Бизнес мэдээ

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:30 "Бүсгүйчүүдийн нууц" 1-р анги ОАУСК

23:45 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

23:50 Эфир завсарласан

БЯМБА ГАРАГ /2021.10.30/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:10 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:15 Цаг агаарын мэдээ

7:25 "Бүсгүйчүүдийн нууц" 1-р анги ОАУСК

8:40 Таны хэрэглээнд

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

11:50 Цаг агаарын мэдээ

11:55 "Өнөөдрийн аялал"

14:55 Цаг агаарын мэдээ

15:00 Нанобальзам үзүүлж байна

15:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

15:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

15:20 Бизнес мэдээ

15:30 Япон орныг тольдохуй

15:45 "ТВ молл"

16:45 "Танд тустай агшин" зарын цаг

16:50 Цаг агаарын мэдээ

16:55 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

17:00 Ойлголт зөв бол үйлдэл зөв

17:30 "Эрүүл амьдарцгаая эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"

18:00 Барилгын материалын худалдаа,үйлдвэр технологийн парк

19:00 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

19:30 "Бүсгүйчүүдийн нууц" 2-р анги ОАУСК

20:45 Бизнес мэдээ

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөр

22:30 "Гүнжийн залуу" 11.12.13 -р анги олон ангит уран сайхны кино

2:00 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

2:05 Эфир завсарласан

НЯМ ГАРАГ /2021.10.31/

6:00 Цаг хөтөлбөр

7:00 Цаг агаарын мэдээ

7:05 "Танд тустай агшин" зарын цаг

7:10 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

7:15 Бизнес мэдээ

7:20 "Бүсгүйчүүдийн нууц" 2-р анги ОАУСК

8:35 Таны гоо сайханд

8:55 Цаг агаарын мэдээ

9:00 "Гэгээн өглөө" ярилцлага

12:10 Цаг агаарын мэдээ

12:15 "Өнөөдрийн аялал"

14:45 Нанобальзам үзүүлж байна

14:50 "Цаг хөтөлбөрийн тойм"

15:20 Цаг агаарын мэдээ

15:25 "Танд тустай агшин" зарын цаг

15:30 Бизнес мэдээ

15:40 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

15:45 "ТВ молл"

16:40 Цаг агаарын мэдээ

16:45 Сүлдэт баганын дэргэдээс

17:10 "Чак Хак" цэнгээнт нэвтрүүлэг

18:00 Барилгын материалын худалдаа,үйлдвэр технологийн парк

19:00 "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг

19:30 "Бүсгүйчүүдийн нууц" 3-р анги ОАУСК

20:45 "Бизнес мэдээ"

20:55 Цаг агаарын мэдээ

21:00 Цаг хөтөлбөрийн тойм

22:30 "Гүнжийн залуу" 14.15 -р анги олон ангит уран сайхны кино

0:40 "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг

0:45 Эфир завсарласан