Эдийн засаг

Эдийн засгийг дэмжих тогтоолыг засгийн газраас баталлаа. Энэ хүрээнд нүүрс, газрын тосыг экспортлох ажлыг цаашид эхлүүлэх, ингэснээр энэ үед эдийн засгийн дэмжлэгтэй гэж үзлээ.

Мөн дэглэм тогтоосон үед нийгмийн даатгалын шимтгэл тасалдсан тохиолдолд, алданги торгууль тооцохгүй байх.

Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжсэн хугацаанд түрээсийн орлогын татварыг нэг удаа чөлөөлөх. Энэ нь зөвхөн түрээсийн орлогоо бууруулсан аж ахуй нэгжид хамаарна. Энэ бүгдийг УИХ-аар хэлэлцэж батлуулна гэж сангийн сайд мэдэгдэв.

ФЭЙСБҮҮК ШУУД ҮЗЭХ