Эдийн засаг

Монгол банкны ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн: Төв банкны Мөнгөний бодлогын хороо 3-н сарын ихээр хуралдана. Энэ үеэр мөнгөний бодлогын хүүгээ бууруулна. Ингэснээр зээлийн хүү буурна. Ингэхлээр иргэд, бизнес эрхлэгчдэд очих дарамт буурна.

ФЭЙСБҮҮК ШУУД ҮЗЭХ