Эдийн засаг

УИХ 2021 оны мөнгөний бодлого батлаад удаагүй байна. Ирэх жилийн хувьд санхүүгийн харилцаанд эрх зүйн бүрэн шинэчлэл хийсэн жил болно гэдгийг Монгол банкны мэргэжилтнүүд хэллээ. Ялангуяа ипотекийн зээл олголт, банк бус байгууллага болон барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийгдэнэ гэдгийг онцолж байна.

ФЭЙСБҮҮК ШУУД ҮЗЭХ