Эдийн засаг

Улсын хэмжээнд бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан Төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээл авсан иргэдийн зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг түр хойшлуулах арга хэмжээг Монголбанк, Сангийн яам, Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК ХХК болон банкууд хамтран хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

Үүний хүрээнд хөл хорионы үед иргэдийн хүсэлтийг банкууд цахимаар хүлээж авч эхэллээ. Та бүхэн харилцдаг банкиндаа хандах эсвэл дараах холбоосоор хүсэлтээ гаргах боломжтой.

Хаан банк: https://www.khanbank.com/mn/personal/online-loan

Худалдаа хөгжлийн банк: https://www.cardcentre.mn/loanreq/index.php?fbclid=IwAR1id5XVh0tnAwrtxON6UHMSyDNYPXWBvtT_H_Qm83LZv8Gq4DvrfqdNXBA

Төрийн банк: https://e.statebank.mn/LoanRequest/?fbclid=IwAR2jcFrw3BnMtiReZtGb_MTv_4_462DVvgEpFq-n-5hcxMdN-CpTUK2m1Lg

Голомт банк: https://zeel.golomtbank.com/

Хас банк: https://www.xacbank.mn/?open_form=true

Ариг банк: https://zeel.arigbank.mn/

Капитрон банк: https://req.capitronbank.mn/req_contract/ipotek

Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк: https://www.e-nibank.mn/LoanRequest/LoanRequest.aspx

Богд банк: https://www.ebogdbank.com/