Эрүүл мэнд

Антибиотикийг нээж, эмчилгээнд хэрэглэсэн нь анагаах ухааны чухал ололтуудын нэг. Гэхдээ буруу хэрэглэвэл эмчилгээ үр дүнгүй болох, эмчилгээний хугацаа уртсах зэрэг олон сөрөг үр дагавартай. Тиймээс зохистой хэрэглээг бий болгох үүднээс жил бүр Антибиотикийн талаарх мэдлэг, хандлагыг дээшүүлэх дэлхийн 7 хоногийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Энэ жил дэлхийн 7 хоногийг 11-р сарын 18-наас 24-ний өдрүүдэд Антибиотикийн ирээдүй бид бүгдээс хамаарч байна уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлнэ.

Антибиотикийн зөв, зохистой хэрэглээг бий болгох үүднээс эдгээр өдрүүдэд иргэд олон нийтийг мэдээллээр хангах болон бусад олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг зохион явуулахаар төлөвлөжээ.